Νέα-Ανακοινώσεις

Νέα-Ανακοινώσεις της ΜΟΔΙΠ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Συχνές ερωτήσεις

Οδηγός ενεργοποίησης αξιολόγησης μαθήματος από διδάσκουσες/ντες 

Οδηγός αξιολόγησης μαθήματος από Φοιτήτριες - Φοιτητές 

Έκδοση: 5.0.4